Beställ register

Beställ adressregister över personer som är boende i bostadsförening. Välj att beställa med eller utan telefonnummer och NIX-markering. Med boende så menar vi hushåll/lägenhet. Vi levererar en person per hushåll.

Bostadsrättsboende

Scroll to top