Välkommen till BRF-Registret!

BRF-Registret innehåller uppgifter om Sveriges bostadsrättsföreningar, styrelsemedlemmar, boende i föreningarna, antal lägenheter, byggår mm. Registret finns att beställa för olika geografiska områden eller som ett heltäckande register. Vi kan även ta fram oäkta bostadsrättsföreningar, allt i Excelformat och även som adressetiketter.

BRF-registret Sverige

BRF-Registret Sverige vänder sig till de som är i behov av ett rikstäckande register över Sveriges alla bostadsrättsföreningar och styrelsemedlemmar.

BRF-länsregister

BRF-Länsregister vänder sig till de som är i behov av ett regionalt register över bostadsrättsföreningarna och dess styrelsemedlemmar.

BRF-kommunregister

Kompletta register över bostadsrättsföreningarna och dess styrelsemedlemmar i vart och ett av Sveriges kommuner.

BRF-registret online

BRF-registret online vänder sig till er som är i behov av täta frekventa uttag från ett redan väluppdaterat register. Gäller endast BRF-registret Sverige och län.

BRF-register eget urval

Om ni vill göra ett eget exklusivt urval av brf:er så kontaktar ni oss så ordnar vi det. Exempelvis utifrån postnummer, ort, byggår, antalet lägenheter m.m.

Bostadsrättsboende

Beställ register över personer som bor i bostadsrättsförening. Selektera fram i kommunen, inom vissa postnummer eller utifrån ålder och kön.

Scroll to top