Beställ register över bostadsrättsföreningar

BRF-registret Sverige

BRF-länsregister

BRF-kommunregister

19,900.00 kr

BRF-registret Sverige e-postutskick

Samtliga bostadsrättsföreningar i Sverige där det finns e-postadresser att tillgå

Beställ BRF-registret Sverige e-postutskick och nå ca 29 500 styrelsemedlemmar

Denna produkt innehåller i sig inga e-postadresser. Däremot kommer ni med på ett utskick som når ca 5000 föreningar och ca 29 500 styrelsemedlemmar. Utskicket går till samtliga av de föreningar där e-postadresser finns tillgängliga, även om detta för er som kund inte innebär någon direkt åtkomst till e-postadresserna.

Priset på 19 900 kr innebär att ni betalar ca 4 kr per förening och ca 0,70 kr per styrelsemedlem.
Detta kan då ställas mot ett vanligt fysiskt utskick som kostar 10-15 kr per utskick i portokostnad.
Utöver detta kanske man har en trycksak som också innebär en viss kostnad.

Produkten innebär att vi kontaktar er efter beställning via e-post och efterfrågar logga, bilder och text. Detta sätter vi sedan ihop till ett enkelt formgivet e-postutskick. Vi skickar sedan detta först till er som ett test så att ni först får godkänna detta innan det går ut till Bostadsrättsföreningarna.

Dessa steg ingår i processen:

1 Ni gör beställningen, och för denna produkt behöver vi förskottsbetalning (men inte förrän i steg 4).
2 Vi får materialet av er, med bilder och text som läggs in i Nyhetsbrevet.
3 Ni får se Nyhetsbrevet för att godkänna att det ser OK ut före utskicket.
4 Vi skickar en förskottsfaktura, och då vi ser att denna är betald sker steg 5.
5 Utskicket delas upp i fyra delar för att sprida utskicket under 4 dagar. 1 338 utskick per dag.
6 Efter dessa fyra dagar får ni resultatet av utskicket med antalet levererade, öppnade, klickade och *studsade. Dock inte direkt efter dessa fyra dagar, utan vi har ett spann på två veckor så att alla hinner få chansen att läsa mejlet.

*Trots att vi varit noga med att plocka ut e-postadresser kan det ändå finnas en och annan som avvecklats sedan vi gjorde senaste uppdateringen. Det kan också vara så att någon server ligger nere för tillfället som gör att meddelandet inte kan levereras.

Totala produkter
Totala alternativ
Totalsumma