Beställ register över bostadsrättsföreningar

BRF-registret Sverige

BRF-länsregister

BRF-kommunregister

19,900.00 kr

BRF-registret Sverige e-postutskick

Samtliga bostadsrättsföreningar i Sverige där det finns e-postadresser att tillgå

Beställ BRF-registret Sverige e-postutskick och nå ca 29 500 styrelsemedlemmar

Denna produkt innehåller i sig inga e-postadresser. Däremot kommer ni med på ett utskick som når ca 5000 föreningar och ca 29 500 styrelsemedlemmar. Utskicket går till samtliga av de föreningar där e-postadresser finns tillgängliga, även om detta för er som kund inte innebär någon direkt åtkomst till e-postadresserna.

Priset på 19 900 kr innebär att ni betalar ca 4 kr per förening och ca 0,70 kr per styrelsemedlem.
Detta kan då ställas mot ett vanligt fysiskt utskick som kostar 10-15 kr per utskick i portokostnad.
Utöver detta kanske man har en trycksak som också innebär en viss kostnad.

Produkten innebär att vi kontaktar er efter beställning via e-post och efterfrågar logga, bilder och text. Detta sätter vi sedan ihop till ett enkelt formgivet e-postutskick. Vi skickar sedan detta först till er som ett test så att ni först får godkänna detta innan det går ut till Bostadsrättsföreningarna.

Totala produkter
Totala alternativ
Totalsumma